Aimee Abreu
1st Grade Teacher
973-543-4251 ext 604
Kelsey Crist
3rd Grade Teacher
973-543-4251 ext 607
Kathryn Dicristina
Confidential School Secretary
973-543-4251 ext 121
Lauren Eagan
3rd Grade Teacher
973-543-4251 ext 607
Mary E Ehmann
Instructional Paraprofessional
973-543-4251
Christa Epitropakis
2nd Grade Teacher
973-543-4251 ext 606
Carly Fisher
School Counselor
973-543-4251 ext 150
Debbie Gertler
1st Grade Teacher
973-543-4251 ext 605
Kelly Gentile
Floating Substitute Teacher
973-543-4251
David Heller
Principal
973-543-4251 ext 121
Lauren Hert
Instructional Paraprofessional
973-543-4251
Denelle Kagan
Elementary Intervention Specialist
973-543-4251 ext 151
Kimberly Kanefke
Music Teacher
973-543-4251 ext 130
Tanya McGinniss
Instructional Paraprofessional
973-543-4251
Kathleen McGoldrick
4th Grade Teacher
973-543-4251 ext 608
Jean Na
Art Teacher
973-543-4251 ext 131
Carol Anne Pagana
School Nurse
973-543-4251 ext 142
Alexandra Perfilio
4th Grade Teacher
973-543-4251 ext 608
Wendy Pirozzi
Kindergarten Teacher
973-543-4251 ext 604
Courtnay Rogers
4th Grade Teacher
973-543-4251 ext 608
Kelly Scotto
Kindergarten Teacher
973-543-4251 ext 604
Carissa Stark
3rd Grade Teacher
973-543-4251 ext 607
Alyssa Young
2nd Grade Teacher
973-543-4251 ext 606